تفکر ساده

زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز

حسن و قبح عقلی و ذاتی متفاوتند

 

حسن و قبح عقلی و ذاتی متفاوتند

عموماً چه در نزد فلاسفه و چه در نزد متکلمین، حسن و قبح عقلی و ذاتی به یک معنا به کار می­رود. گرچه عده­ای نیز بین حسن وقبح عقلی و ذاتی تمایز قائل شده­اند، وجه غالب همان یکسان­انگاری این دو است. اما با کمی دقت می­توان متوجه لزوم تمییز بین این دو شد. حسن و قبح ذاتی یعنی اینکه هر عمل در ذات خود دارای حسن و قبح باشد، اما حسن و قبح عقلی یعنی عقل کاشف حسن و قبحی است که ذاتی اعمال است. این در حالی است که از ذاتی بودن حسن و قبح اعمال، به هیچ وجه کشف آنها توسط عقل نتیجه نخواهد شد.

نیز باید توجه داشت اگرچه میتوان قرائتی از حسن و قبح عقلی ارائه داد که متضمن حسن و قبح ذاتی باشد، اما الزاماً تمام قرائت­ها از حسن و قبح عقلی متضمن حسن و قبح ذاتی نیست.

[ سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ ] [ 9:20 ] [ محمدعلی میرباقری ] [ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه